Web Content Display

Оросын Холбооны Улсаас Монгол Улсад суугаа Худалдааны төлөөлөгч - Васильев Максим Викторович

Хаяг: Монгол Улс, 210351, Улаанбаатар, Энх тайвны өргөн чөлөө, 91/1

Утас: (+976) 9311 9944

Э-шуудан: ulanbator@minpromtorg.gov.ru

Сайт: https://mng.minpromtorg.gov.ru