ОХУ-ын Холбооны субъектуудын төлөөлөгчдийн газрууд

 

ОХУ-ын Алтай хязгаарын төлөөлөгчийн газар

Шабанов Алексей Викторович

 

99136467

 

shabanov_alex@mail.ru

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын төлөөлөгчийн газар

Будажапов Сергей Пурбуевич

 

70128478

70118478

 

post_pred@mail.ru

ОХУ-ын Өвөр Байгалийн хязгаарын төлөөлөгчийн газар

Цыбенова Евгения Болотовна

 

319457,

95862478

 

aevgenia@mail.ru

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын төлөөлөгчийн газар

Чопуй Альтаир Доржу-Белекович

 

94148055

  tuva_ub@mail.ru

Эрхүү мужийн хөрөнгө оруулалтын агентлаг,

Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар

Просекин Антон Сергеевич (дарга)   95849121   mongolia-invest@govirk.ru