ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ДИПЛОМАТЧДЫН ЖАГСААЛТ

2019 оны 9-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар

1.

АЗИЗОВ
Искандер Кубарович

ОХУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн Эрхт Элчин Сайд

(+97611)327071

2.

РАКШАЕВ
Рыгзын Ракшаевич

Элчин зөвлөх

(+97611)312851,
(+97611)327191

3.

СУЛИМУК
Геннадий Михайлович

Цэрэг, агаарын цэргийн атташе

(+97611)326766

4. СЕРЕБРЕННИКОВ
Евгений Витальевич
Зөвлөх

(+97611)312851,
(+97611)327191

5. САЙГИН Антон Вячеславович Зөвлөх (+97611)312851,
(+97611)327191
6.

КАРА-САЛ Елена Владимировна

Зөвлөх, Консулын хэлтсийн дарга

(+97611) 326037,

факс (+97611)324425

7.

КОСТЕНОВ
Олег Юрьевич

Зөвлөх

(+97611)312851,
(+97611)327191

8.

ЛИШТОВАННЫЙ
Евгений Иванович

Зөвлөх

(+97611)312851,
(+97611)327191

9. БАЗАРХАНДАЕВ
Амгалан Ринчинович
Зөвлөх, Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн захирал (+97611)458682
10.

ДЖЕВАКОВ
Мерген Владимирович

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

(+97611)326037

11.

ПАРМИНСКИЙ
Виктор Николаевич

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

(+97611)312851,
(+97611)325207

12.

КОМПАНЕЦ
Евгений Валерьевич

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

(+97611)312851,
(+97611)325207

13.

КАНТАЕВ
Роман Геннадьевич

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

(+97611)312851,
(+97611)325207

14.

ЛОШКАРЕВ
Владислав Михайлович

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

15. ШЕЛЯКОВ Сергей Борисович Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга (+97611)325207,
(+97611)327191
16. БУДАЕВА Татьяна Чагдуровна Зөвлөх, Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн дэд захирал (+97611)458682
17.

ЛЯХОВ
Антон Константинович

Цэрэг, агаарын цэргийн атташегийн туслах

(+97611)326766

18.

МЕЩАНИНОВ
Максим Бориславович

Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

19.

ГАНЖУРОВ
Андрей Владимирович

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

20.

ФИЩУК
Артур Владиславович

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

21.

ПАНКОВА
Ксения Юрьевна

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга, хэвлэл мэдээллийн атташе (+97611)325207,
(+97611)327191
22.

БЕЗРУКОВ
Станислав Сергеевич

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

23.

ШАЛИМОВА
Ольга Викторовна

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

24.

ИГНАТОВ
Иван Андреевич

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

(+97611)325207,
(+97611)327191

25.

ЖБАНОВ
Сергей Александрович

Атташе

(+97611)325207,
(+97611)327191

26.

КУПРИЯНОВ
Игорь Геннадиевич

Атташе

(+97611)325207,
(+97611)327191

27.

КУЗЬМИН
Дмитрий Борисович

Атташе

(+97611)325207,
(+97611)327191

ДАРХАН ХОТ ДАХЬ ОХУ-ын ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗРЫН ДИПЛОМАТЧДЫН бүрэлдэхүүн

1.

ДОРЖИЕВ
Александр Цыденешиевич

Дархан дахь ОХУ-ын ерөнхий консул

(70-37) 39-96,
(976) 94-99-39-96 (моб.)
Факс: (70-37) 34-06, 34-16

2.

КУЗНЕЦОВ

Дмитрий Николаевич

Дэд консул

(+976)(01372) 23996

 

Тайлбар:

Оросоос Улаанбаатар руу залгахаар 8-10-976-(11)-ыг оруулаад утасны дугаарыг оруулна уу.
Оросоос Дархан руу залгахаар: 8-10-976-(01372)- ыг оруулаад утасны дугаарыг оруулна уу.
Оросоос Эрдэнэт руу залгахаар: 8-10-976-(01352)- ыг оруулаад утасны дугаарыг оруулна уу.