Back

2019 оны 9-р сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо РОТЕК-ийн бүрэлдэхүүнд багтах Уралын турбины үйлдвэр (Уральский турбинный завод)-ийн шинэчлэх ДЦС-4-ийн дөрвөн турбогенераторын эхнийхийг ашиглалтанд оруулав. Шинэ турбины ажлыг Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын Орлогч дарга А.В.Гордеев, Монгол Улсын Засгийн газрын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин нар ёслолын ажиллагааны хүрээнд эхлүүлэв.

2019 оны 9-р сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо РОТЕК-ийн бүрэлдэхүүнд багтах Уралын турбины үйлдвэр (Уральский турбинный завод)-ийн шинэчлэх ДЦС-4-ийн дөрвөн турбогенераторын эхнийхийг ашиглалтанд оруулав. Шинэ турбины ажлыг Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын Орлогч дарга А.В.Гордеев, Монгол Улсын Засгийн газрын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин нар ёслолын ажиллагааны хүрээнд эхлүүлэв.

РОТЕК болон Уралын турбины үйлдвэр хариуцаж буй ТЭЦ-4-ийг шинэчлэх гурван үе шатны ажлын эхнийх нь Т-123 турбиныг ашиглалтад оруулснаар дуусч байгаа юм. Шинэчлэлийн үр дүнд турбины нөөцийг бүрэн сэргээн шинэчилсэн бөгөөд одоо уг төхөөрөмжийг дор хаяж 40 жил ашиглах боломжтой боллоо. Турбины хүчин чадал нь 123 МВт-д хүрсэн учир 25 мянган өрхийг цахилгаанаар, 70 мянган өрхийг дулаанаар хангана. Ашигт үйлийн коффициент нь 9 хувиар өссөнөөр турбины эдийн засгийн үр ашгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулсан ба хортой утааны хэмжээг 10 хувиар бууруулсан. Шинэ машины маневр хийх чадвар нь 40 хувиар нэмэгдсэн нь ачааллын хэлбэлзлийг бууруулж, өвлийн улиралд аваарын унтраалтаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болсон.

Ажлын хоёр дахь үе шатны хүрээнд ПТ-100 турбиныг сэргээн засварлаж, энэ оны 10-р сард ашиглалтад өгөх бол гуравдугаар шатанд тус бүр нь 123 МВт-ын хүчин чадалтай хоёр турбиныг шинэчилнэ. Төслийн бүх ажлыг 2020 оны 3-р улиралд дуусгахаар төлөвлөж байгаа.

Уралын турбины үйлдвэр нь нийтдээ 469 МВт хүчин чадлын тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь станцын одоогийн хүчин чадлаас 59 МВт-аас их юм. Ингэснээр ДЦС-4-ийн хүчин чадлыг 592 МВт-аар (2015 онд суурилуулсан Уралын турбины хамт) нэмэгдүүлнэ. Энэ нь Монгол Улсын эрчим хүчний системийн нийт хүчин чадлын 60 хувь юм.